Archiv úřední desky (do roku 2017)

 

Duben 2017

Prosinec 2016

Srpen 2016

Červen 2016

Duben 2016

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie, Mapka

Záměr o prodeji pozemků

Návrh rozpočtu Obce Krumvíř na rok 2016 – příjmy, výdaje, financování

Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Upozornění na povinnost zaregistrovat se jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů

Záměr o koupi a prodeji pozemků

Veřejná vyhláška – Oznámení opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Krumvíř

Novela zákonů o OP a CD

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 27.10.2015 č. 3-2015

Dražební vyhláška – Eva Gavendová

VaK Hodonín, a.s. – Ceny 2016

Dražební vyhláška – Huták Luděk, Kašnice

Dražební vyhláška – Vágner

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Veřejná vyhláška – Oznámení veřejného projednání návrhu ÚP Krumvíř

Záměr o proději pozemku v k.ú. Krumvíř

Zpráva o přezkumu 2014, Fin 2-12 M prosinec 2014, Příloha k účetní závěrce 2014, Rozvaha prosinec 2014, Výkaz ZaZ prosinec 2014, Závěrečný účet 2014

Finanční úřad – Veřejná vyhláška

Vyúčtování za rok 2014 Vodné, stočné – VaK Hodonín

Návrh opatření obecné povahy Labe, Návrh opatření obecné povahy Odry, Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připománek

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 13.3.2015 č. 1-2015

ROZPOČET obce Krumvíř -2015 – Financování – schválený ZO

ROZPOČET obce Krumvíř – 2015 – Příjmy – schválený ZO

ROZPOČET obce Krumvíř – 2015 – Výdaje – schválený ZO

Veřejná vyhláška Jmk

Placení daně z příjmů 2015, Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k DPFO-DPPO, Územní pracoviště

Exekutorský úřad – Dražební vyhláška

Leden 2016

Obecně závazná vyhláška obce Krumvíř č. 1-2015, o místním přeplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Veřejná vyhláška – OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

 

Listopad 2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Krumvíř dne 27.10.2015

Záměr o prodeji pozemků

Záměr o koupi pozemků

Veřejná vyhláška – p.Fantová

Veřejná vyhláška – p. Fantová

Říjen 2015

Veřejná vyhláška – Fantová Dana

Usnesení – nový termín elektronické dražby Prügel Petr

Oznámení o přerušení dodávky elektr. energie – E.ON Distribuce, a.s

E.ON Distribuce, a.s. – Oznámení o přerušení dodávky elektr. energie

MÚ Hustopeče – Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu

Veřejná vyhláška – Smejkalová Jana

Září 2015

Veřejná vyhláška-MŽP

Srpen 2015

Dražební vyhláška o elektronické dražbě – Prügel Petr

vyhláška TP

Červenec 2015

Veřejná vyhláška – Fridrich Bronislav

Veřejná vyhláška – Fridrich Bronislav

Veřejná vyhláška – Bronislav Fridrich

Červen 2015

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 10.6.2015 č. 2-2015

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Krumvíř 10.6.2015

Závěrečný účet Obce Krumvíř za rok 2014, Závěrečný účet Obce Krumvíř 2014, V060-201412KE01, V061-201412KE01, V062-201412KE01

 

Květen 2015

Veřejná vyhláška Jmk

 

Březen 2015

NÁVRH ROZPOČTU – Financování 2015

NÁVRH ROZPOČTU – Příjmy 2015

NÁVRH ROZPOČTU – Výdaje 2015

Upozornění občanů na záměr Obce Krumvíř o pacht pozemků v k.ú. Krumvíř

Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Informace o návrhu věřejnosprávní smlouvy

Konání zasedání Zastupitelstva obce, Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

 

Únor 2015

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí

PČR – žádost o spolupráci při objasňování tr. činnosti

Ministerstvo životního prostředí

Dodatek č. 2 k obecně závazné vyhlášce obce Krumvíř č. 3-2012

Leden 2015

Mikroregion Hustopečsko – návrh rozpočtu na rok 2015

Ministerstvo životního prostředí – rozeslani ozn NPP Dunaje

Finanční správa – upozornění od 1 1 2015

Záměr o prodeji pozemku p.č. 1448-10

Záměr o prodeji pozemku p.č. 498-25

VAK – ceny 2015

E.ON – upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

ÚZSVM – žádost o zveřejnění záměru darování psů

Obec Krumvíř – oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Prosinec 2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř dne 29.12.2014

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – převod psů zdarma

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Správa železniční dopravní cesty – veřejná soutěž

Listopad 2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř dne 28.11.2014

Výpis z usnesení

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř dne 4.11.2014

Říjen 2014

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce

Stěhuji se – létak A4

KDU a NK volby 2014

volební program nezávislí

Informace o způsobu hlasování

Hlasovací lístek pro volby do Zastupitelstva obce ve dnech 10. a 11. října 2014

Policie ČR

Exekutorský úřad Hodonín – dražební vyhláška

LSPP Hustopeče

Veřejná vyhláška – S.Šebesta

 

Září 2014
Veřejná vyhláška – Šebestová Marie

Veřejná vyhláška – Šebestová Eliška

Veřejná vyhláška – Šebesta Stanislav

Veřejná vyhláška – Šebesta Ondřej

Veřejná vyhláška – Eliška Šebestová

Veřejná vyhláška – Marie Šebestová

Veřejná vyhláška – Ondřej Šebesta

Veřejná vyhláška – Stanislav Šebesta

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

cisla uctu FU

Od ledna daň na staré účty nezaplatíte

Záměr o prodeji pozemků

MěÚ Hustopeče – vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)

Veřejná vyhláška -Pozemkový úřad

 

Srpen 2014

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a o termínu konání voleb do zastupitelstev obcí

Veřejná vyhláška – Stanislav Šebesta

Veřejná vyhláška – Ondřej Šebesta

Veřejná vyhláška – Eliška Šebestová

Veřejná vyhláška – Marie Šebestová

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Záměr darování pozemků v majetku státu

Dražební vyhláška -Machovská

 

Červenec 2014

Aktualizace podkladů ORP Hustopeče

Tabulka – Úřad pro zastupování státu

 

Červen 2014

Nařízení 2 – 2014 – Lesní hospodářské osnovy

Rozeslání návrhu koncepce- PR JMK 2014-2017

Informace – Úřad pro zastupování státu

Tabulka – Úřad pro zastupování státu

Dražební vyhláška Machovská

20140623_Program a pozvánka MAS_Krumvíř

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

 

Květen 2014

Konec lhůty pro podání žádosti o vydání voličského průkazu pro volby do EP

Závěrečný účet obce Krumvíř za rok 2013

Záměr o prodeji pozemku 2

Záměr o prodeji pozemku

VOLBY do EP – opis výsledku hlasování v okrsku

Zpráva o přezkumu hospodaření 2013

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu svazku obcí,…

Příloha k účetní závěrce 2013

Rozvaha 2013

Výkaz Zisku a ztráty Mikroregion Hustopečsko 2013

Závěrečný účet 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce Krumvíř, okres Břeclav

 

Duben 2014

FÚ JmK – výjezdy do obcí

FÚ – rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z příjmů

ŽÁDOST O SPOLUPÁTRÁNÍ PŘI OBJASŇOVÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI

Březen 2014

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Záměr o prodeji pozemku p.č. 1930/29

Příloha č.1 k Návrhu rozpočtu obce Krumvíř 2014

Návrh rozpočtu 2014 – příjmy, výdaje, financování

Rozpočet na rok 2013 – financování

Rozpočet na rok 2013 – výdaje

Rozpočet na rok 2013 – příjmy

Únor 2014

Úřad práce ČR – změna pracovních hodin

Policie ČR – žádost o spolupráci

FÚ – Daň z nemovitostí – musím podat

FU Hustopeče – Novinky ve zdanění převodu nemovitostí

FU Hustopeče – Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Ceník vodného a stočného na kalendářní rok 2014

Usnesení o nařízení el.dražebního jednání – David Lajkeb

Městský úřad Hustopeče – veřejná vyhláška

Leden 2014

Mikroregion Hustopečsko – návrh rozpočtu na rok 2014

Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání – Jarmila Štejdířová

Prosinec 2013

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Záměr o uzavření nájemní smlouvy – Michaela Šebestová

Záměr o prodeji pozemku – Tomáš Janča

Záměr o prodeji pozemku – R.Kopecký a G.Kopecká

Záměr o prodeji pozemku – Milan Jakubčík

Záměr o prodeji pozemku – Josef a Ludmila Prokopovi

Záměr o prodeji pozemku – A.Foretník a K.Foretníková

Listopad 2013

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Dražební vyhláška

Říjen 2013

Ministerstvo živoního prostředí – veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška – Znamenáčková

Veřejná vyhláška 518/2013

Veřejná vyhláška – č.j. 510-2013 Znamenáčková

Září 2013

Policie ČR – žádost o spolupráci

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Eva Gavendová

Veřejná vyhláška 471-2013 – Znamenáčková

Veřejná vyhláška 470-2013 – Znamenáčková

Srpen 2013

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Rozhodnutí hejtmana JMK o vyhlášení doby zvýšeného nebez.vzniku požáru

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV-23-2013

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV-22-2013

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV-21-2013

Oznámení o výběrovém řízení čís. BBV-20-2013

Elektronická dražba – Usnesení

Červenec 2013

Policie ČR – žádost o spolupráci při objasňování tr.činnosti

VAK Hodonín – vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2012

Policie ČR – žádost o spolupráci při objasňování tr.činnosti

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Radim Otruba

Červen 2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost č.j. 343,344/2013 – Radim Otruba

Nařízení Státní veterinární správy

Mikroregion Hustopečsko – Výkaz ZaZ 2012

Mikroregion Hustopečsko – Rozvaha 2012

Mikroregion Hustopečsko – Příloha k závěrce 2012

Mikroregion Hustopečsko – Inventarizační zápis 2012

Mikroregion Hustopečsko – FIN 2_12_2012

Mikroregion Hustopečsko – Závěrečný účet 2012

Mikroregion Hustopečsko – Audit 2012

Květen 2013

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Radim Otruba

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř

Závěrečný účet obce Krumvíř za rok 2012

Záměr o prodeji pozemku 1930-35

TZ – Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2013 míří k poplatníkům

Duben 2013

Finanční úřad – veřejná vyhláška

Daň z nemovitostí v roce 2013

Veřejná vyhláška – Antonín Růžička

Březen 2013

Oznámení o výběrovém řízení

Exekutorský úřad Hodonín

Exekutorský úřad Brno – venkov

Usnesení o nařízení dražebního jednání

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Antonín Růžička 2

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost – Antonín Růžička

Městský úřad Klobouky u Brna – Rozhodnutí

Únor 2013

FÚ – Informace o plánovaných výjezdech

FÚ – Rozšířené úřední hodiny pro podání DaP DP

Situace F2b_Krumvíř_NN

Situace F2a_Krumvíř_NN

Městský úřad Klobouky u Brna – Oznámení

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Krumvíř konané dne 27.2.2013

Rozpočet Obce Krumvíř za rok 2012

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba

Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba

Návrh rozpočtu obce Krumvíř na rok 2013 – příjmy, výdaje, financování

Zápis ze schůze Zastupitelstva obce konané dne 28.12.2012

Leden 2013

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a o termínu konání voleb na prezidenta České republiky

FÚ – rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí

Exekutorský úřad Hodonín – elektronická dražba nemovitostí

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.