Hlášení

 

Upozornění pro chovatele (především psů)

Na podzim minulého roku byl novelizován zákon na ochranu zvířat proti týrání, do kterého bylo doplněno ustanovení ukládající všem povinnost zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. Porušení této povinnosti je posuzováno jako přestupek, za který může být fyzické osobě udělena pokuta až 1.000.000 Kč. Zákonodárce tak zareagoval na množství případů, ke kterým dochází a podle vysoké horní hranice možné pokuty přestupek považuje za společensky nebezpečný. Bohužel také na našem úřadu se při řešení přestupků s těmito případy setkáváme stále častěji. Tohoto přestupku se může dopustit i chovatel, který vede psa na vodítku! Chovatelé agresivních nebo „neposlušných“ jedinců by se měli této povinnosti přizpůsobit a buď zamezit jejich kontaktu s jinými zvířaty, nebo psy opatřit náhubkem, případně provést jiná vhodná opatření.

V naší praxi se také stále častěji setkáváme s řešením přestupků chovatelů, kteří neučinili opatření proti úniku zvířete. Jedná se především o volné pobíhání psů bez vlivu chovatele. Kvůli velké početnosti případů byla při podzimní novelizaci zákona zvýšena horní hranice pokuty za tento přestupek na 100.000 Kč (dříve „jen“ polovina). Upozorňujeme, že toto ustanovení platí na celém území obce (resp. všech obcí) bez ohledu na případné obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích!

Chovatele upozorňujeme na výše uvedená ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyzýváme je k jejich důslednému dodržování. Pokud je nebudou respektovat, možná se u nás setkáme při projednávání přestupku…

Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 28.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 26.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 23.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 21.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 20.4.2021

Sčítání 2021 – sčítací komisaři a kontaktní místa

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 16.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 15.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 9.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 8.4.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 7.4.2021

MUDr. Blanář sděluje, že pacienti nad 65+, kteří se chtějí očkovat proti Covid-19 se mohou telefonicky objednat.

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 1.4.2021

Březen 2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 31.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 29.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 26.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 25.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 24.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 22.3.2021

DFS PANTLIČKA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZVOU VŠECHNY DĚTI NA VELIKONOČNÍ CESTU ZA POKLADEM. PROJDĚTE TRASU, SPLŇTE ÚKOLY A ZÍSKEJTE POKLAD.

,

,

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 16.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 10.3.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 8.3.,2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 1.3.2021

Diakonie ČCE – středisko BETLÉM – Vedoucí zařízení odlehčovacích služeb a sociální pracovník

 

Únor 2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 25.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 24.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 18.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 17.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 16.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 10.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 8.2.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 5.2.2021

Pan Hušek oznamuje, že se mu dnes zaběhl na cestě mezi Krumvířem a Brumovicemi pes, bílý labrador slyšící na jméno Ben. Kdo ho viděl, nechť volá na

tel. č.: 605 352 237.

 

Leden 2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 28.1.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 27.1.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 26.1.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 22.1.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 21.1.2021

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 20.1.2021

Oznámení o přerušení dodávky el. energie 11.2.2021

 

Z důvodu přetrvávajících omezení kvůli pandemii covid-19 a vyhlášenému nouzovému stavu je divadelní představení Vztahy na úrovni z plánovaného termínu 29. 10. 2020 přeloženo na nový náhradní termín 5.10.2021. Původně zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Děkujeme za pochopení.

Divadelní společnost Háta uvádí anglickou komedii Edwarda Taylora v režii Antonína Procházky s názvem VZTAHYNA ÚROVNI. Představení se uskuteční 29.10.2020 v 19:00h v KD. Předprodej vstupenek je na Obecním úřadě Krumvíř a v síti www.ticketart.cz.

 

 

 

 

 

 

HLÁŠENÍ MÍSTNÍHO ROZHLASU ze dne 15.1.2021

 

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.