OBEC – Kontakty

Budova OÚ

Název: OBEC KRUMVÍŘ

 • Organizační struktura:

obecní úřad

 • Adresa: Krumvíř č. 184, PSČ 691 73
 • Telefon: 519 419 321, 519 419 320
 • Mobil: 731 457 580
 • Fax: 519 419 321
 • E-mail obce:  podatelna@krumvir.cz
 • E-mail starosta: obec@krumvir.cz
 • Web: www.krumvir.cz
 • ID datové schránky : czebnt4
 • IČO: 283 282
 • Další možnosti elektronické komunikace NEPŘIJÍMÁME (CD, USB flash, aj.)

 

Na základě § 94 odst.1) zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Obec Krumvíř stala od 1. září 2020 plátcem daně z přidané hodnoty.

Tato změna znamená, že veškeré poskytované služby (poskytované služby spojené s nájmem, atd.) budou účtovány s příslušnou sazbou DPH.

Veškeré přijaté daňové doklady dodavatelů tedy musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Změny se netýkají místních poplatků vybíraných na základě platné obecně závazně vyhlášky (poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, za sběr a svoz  komunálního odpadu,…), správních poplatků a hřbitovních poplatků.

Přidělené daňové identifikační číslo pro Obec Krumvíř :   CZ00283282.

 • Úřední dny:

             pondělí 7:30 – 17:00 hod.

             středa 7:30 – 15:30 hod.

polední přestávka:   12:00 – 13:00 hod.

 

 • Případné platby lze poukázat na:
  č.ú.: 5925651/0100
 • Nejvyšším orgán obce :
   Zastupitelstvo v počtu 15. členů
 • Členové:
  Sdružení nezávislých kandidátů:
  – Jaroslav Komosný – starosta –  člen Rady obce
  – Mgr. Ondřej Luskač – místostarosta – člen Rady obce
  – Ing. Radim Heča – člen Rady obce
  – Lukáš Kobylka
  – Jaroslav Hrabec – člen Rady obce
  – Ing. Miroslav Ledahudec
  – Mgr. Ilona Zárubová
  – Ing. Petra Foretníková
  – Zdeněk Luskač
  – Martin Hrabec
  – Bc. Petra Winklerová
  Spolu za Krumvíř
  – Vojtěch Veselý
  – Martin Valihrach – člen Rady obce
  – Mgr. Michaela Procházková
  – Tomáš Vostřák

 

Výkonný orgán obce:                        Rada obce v počtu 5. členů

Finanční výbor: předseda – Tomáš Vostřák, člen – Bc. Petra Winklerová, člen – Ing. Petra Foretníková

Kontrolní výbor: předsedkyně – Mgr. Ilona Zárubová, člen – Lukáš Kobylka, člen – Vojtěch Veselý

Uvolněný zastupitel ve funkci starosty obce:                     Jaroslav Komosný
Neuvolněný zastupitel ve funkci místostarosty obce:        Mgr. Ondřej Luskač

Administrativní pracovnice:

 • Hana Jakubčíková a Jana Komosná
 • Správce budov: Romana Boháčová
 • Kronikářka obce: Anna Straková

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů:

Bc. Veronika Holečková, tel: 720 052 682, holeckova@hustopecsko.net

 

 

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.