OBEC – Kontakty

Budova OÚ

Název: OBEC KRUMVÍŘ

 • Organizační struktura:

obecní úřad

 

 • Úřední dny:

             pondělí 7:30 – 17:00

             středa 7:30 – 15:30 hod.

polední přestávka:   12:00 – 13:00 hod.

 

 • Případné platby lze poukázat na:
  č.ú.: 5925651/0100
 • Nejvyšším orgán obce :
   Zastupitelstvo v počtu 15. členů
 • Členové:
  Sdružení nezávislých kandidátů:
  – Jaroslav Komosný – člen Rady obce
  – Mgr. Ondřej Luskač – člen Rady obce
  – Ing .Miroslav Ledahudec – člen Rady obce
  – Jaroslav Hrabec – člen Rady obce
  – Ladislav Foretník
  – Zdeněk Luskač
  – Petr Zvonič
  – Dana Hečová
  – Ing. Zdeněk Miklík
  – Libor Vytrhlík
  – Vít Mandelík
  Sdružení KDU – ČSL a nezávislí kandidáti
  – Mgr. Michaela Procházková – člen Rady obce
  – Tomáš Vostřák
  – Martin Valihrach
  Komunistická strana Čech a Moravy
  – Ing.František Foretník

Výkonný orgán obce:                        Rada obce v počtu 5. členů

Finanční výbor: předsedkyně – Dana Hečová, člen – Tomáš Vostřák

Kontrolní výbor: předseda – Ing. Zdeněk Miklík, člen – Martin Valihrach, Ing. František Foretník

Uvolněný zastupitel ve funkci starosty obce:                     Jaroslav Komosný
Neuvolněný zastupitel ve funkci místostarosty obce:    Jaroslav Hrabec

Administrativní pracovnice:

 • Hana Jakubčíková a Jana Komosná
 • Správce budov: Romana Boháčová
 • Kronikářka obce: Anna Straková

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ – POVĚŘENEC pro ochranu osobních údajů:

RNDr. Leoš Vejpustek, telefon: +420 725 935 553, e-mail: manazer@hustopecsko.net

 

 

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.