ČOV a kanalizace

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV

Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 11,71 km a výstavba ČOV o kapacitě 1.500 EO. Realizací projektu bude možno připojit 1.278 EO na vyhovující ČOV a bude možno odstranit znečištění 53,74 t/rok CHSKCr.

Cílem celého projektu je vytvoření podmínek pro bezpečné odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí a jejich následné čištění, čímž dojde ke snížení množství vypouštěných znečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů obce Krumvíř do vod povrchových a podzemních.

 

VHS Břeclav, s.r.o. kontakty:

Stavbyvedoucí: p. Czechmeister, tel.: 602 567 671, p. Bařina, tel.: 723 828 286,  (p. Bálka, tel.: 702 263 443)

 

MěÚ Hustopeče – Veřejná vyhláška Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro akci Krumvíř-kanalizace a ČOV silnice II-380 – prodloužení termínu

Plánované opravy komunikací

MěÚ Hustopeče – stanovení PÚP – OOP Krumvíř – kanalizace a ČOV

MÚ Hustopeče – Veřejná vyhláška Oznámení opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – Krumvíř – kanalizace a ČOV silnice II-418 prodloužení termínu

Situace uzavírky

 

MěÚ Hustopeče – Veřejná vyhláška – Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro akci Krumvíř – kanalizace a ČOV silnice II-418

 

VYJÁDŘENÍ K PRŮBĚHU PRACÍ NA VÝSTAVBĚ KANALIZACE A ČOV KRUMVÍŘ

 

Situace IIKÚ_JMK_ODD_sit2

 

 

 

 

Kopie – HMG investor aktualizace 4.5.2022C.1_Situacni_vykres_sirsich_vztahu

 

 

MěÚ Hustopeče – odbor přestupků a silničního hospodářství – Veřejná vyhláška Oznámení opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Výzva – Kanalizační přípojky Krumvíř

Kanalizační přípojky – poslední informační schůzka v čase od 9:00h do 19:00h

Informační schůze – Krumvíř – Kanalizační přípojky

Kanalizační přípojky – KONTAKT_NA_PROJEKCI

Informace_Krumvíř – kanalizační přípojky

Kanalizace a ČOV Krumvíř – Oznámení o přípravných geodetických prací

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.