MěÚ Hustopeče – Upozornění pro chovatele (především psů)

Zveřejněno: 27.04.2021

Upozornění pro chovatele (především psů)

Na podzim minulého roku byl novelizován zákon na ochranu zvířat proti týrání, do kterého bylo doplněno ustanovení ukládající všem povinnost zajistit, aby zvíře, které chová, nezranilo ani neusmrtilo zvíře jiného chovatele. Porušení této povinnosti je posuzováno jako přestupek, za který může být fyzické osobě udělena pokuta až 1.000.000 Kč. Zákonodárce tak zareagoval na množství případů, ke kterým dochází a podle vysoké horní hranice možné pokuty přestupek považuje za společensky nebezpečný. Bohužel také na našem úřadu se při řešení přestupků s těmito případy setkáváme stále častěji. Tohoto přestupku se může dopustit i chovatel, který vede psa na vodítku! Chovatelé agresivních nebo „neposlušných“ jedinců by se měli této povinnosti přizpůsobit a buď zamezit jejich kontaktu s jinými zvířaty, nebo psy opatřit náhubkem, případně provést jiná vhodná opatření.

V naší praxi se také stále častěji setkáváme s řešením přestupků chovatelů, kteří neučinili opatření proti úniku zvířete. Jedná se především o volné pobíhání psů bez vlivu chovatele. Kvůli velké početnosti případů byla při podzimní novelizaci zákona zvýšena horní hranice pokuty za tento přestupek na 100.000 Kč (dříve „jen“ polovina). Upozorňujeme, že toto ustanovení platí na celém území obce (resp. všech obcí) bez ohledu na případné obecně závazné vyhlášky o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích!

Chovatele upozorňujeme na výše uvedená ustanovení zákona na ochranu zvířat proti týrání a vyzýváme je k jejich důslednému dodržování. Pokud je nebudou respektovat, možná se u nás setkáme při projednávání přestupku…

Petr Berka, Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí


Diakonie – Nabídka odlehčovacích služeb

Zveřejněno: 14.04.2021

Diakonie – Nabídka odlehčovacích služeb

Pečujete o někoho blízkého a potřebujete zajistit pomoc přes den? Máme pro Vás řešení!  Od  května  nabízíme odlehčovací službu v nově zrekonstruované Odstrčilově vile v Kloboukách u Brna. Služba je vhodná pro ty z vás, kteří se staráte o své rodiče a potřebujete chodit do práce nebo si čas od času něco zařídit. Ráno můžete dovézt svého blízkého, o kterého se postaráme a večer si ho vyzvednete. Fungujeme od pondělí do neděle v době od 7.00 do 18.00 hodin. Klienti můžou docházet pravidelně (např. několik dní v týdnu) nebo využívat službu méně často z důvodu, aby měli kontakt s jinými lidmi a „přišli na jiné myšlenky“. K dispozici je denní místnost s jídelnou, pokoj pro odpočinek klientů přes den a bezbariérová koupelna se stropním zvedacím systémem pro případné poskytnutí hygieny.

 

Potřebujete pomoc na delší čas, například odjet na dovolenou, jít na operaci nebo provést úpravu zázemí pro blízkého, o kterého se staráte? Potom vám nabízíme pobytovou formu odlehčovací služby poskytovanou celoročně v nepřetržitém provozu. Předpokládaná délka pobytu je v rozsahu 1 – 3 týdny. Máme jedno a dvoulůžkové pokoje, celý objekt je bezbariérový. Zajišťujeme ubytování, stravu a péči, kterou zajišťují zkušení pracovníci a dokážou pružně reagovat na potřeby klientů.

 

Vila se nachází v areálu, který je obklopen lesoparkem a stromy, je možné posedět na terase s pnoucí révou a výhledem na celé Klobouky.

 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na tel. 603 575 249, nebo napsat email na vila@betlem.org.


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.