Policie České republiky

Zveřejněno: 29.06.2016

Policie ČRPolicie České republiky, Krajské ředitelství Policie JmK hledá posily do týmu. Nabízí stabilní finační ohodnocení, kariérní růst, 6 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou, odchodné, výslužné a řadu dalších výhod. Bližší informace na odboru personálním: tel.č.: +420 974 622 921 – 4, mob. č.: +420 725 687 622 nebo e-mail: krpb.hledameposily@pcr.cz.


Benátská noc

Zveřejněno: 21.06.2016

SDH Krumvíř pořádají tradiční BENÁTSKOU NOC, která se koná 9. července na národopisném stadioně.

K tanci a poslechu bude hrát skupina MERLLIN. 

http://www.merllin.cz/


Winerun 18.6.2016

Zveřejněno: 07.06.2016

 V sobotu 18.6.2016 se v areálu národopisného stadionu uskuteční krumvířský vinařský běh WINERUN. Začátek akce je v 10:00h. Vstup zdarma. Více informací na Winerun


4. etapa cyklotour Na kole dětem

Zveřejněno: 23.05.2016

Dne 5. června bude naší obcí projíždět 4. etapa cyklotour Na kole dětem v čele s Josefem Zimovčákem, účastníkem Tour de France, který povede celý peloton na svém velkém kole. Jedná se o sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí. Do pelotonu se může zapojit opravdu každý, účast je bezplatná. Akci podpořilo i město Klobouky u Brna a tamější školy. Studenti se budou k pelotonu připojovat v Krumvíři a absolvují trasu do Klobouk u Brna, kde bude následovat přestávka celého pelotonu. Na trase Krumvíř – Klobouky u Brna bude také posílena ochrana z hlediska bezpečnosti. Peloton by měl být v Krumvíři cca kolem 11 hodiny. Zapojte se i Vy!

Odkaz s bližšími informacemi: http://www.nakoledetem.cz/cyklotour


Novinky v ochraně před hlukem

Zveřejněno: 16.05.2016


27. dubna 2016

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zavedla od 1. 12. 2015 nové povinnosti úřadům i stavebníkům a změnila i možnosti obrany před obtěžujícím hlukem z restaurací, kaváren, hřišť apod. V praxi mohou tyto novinky způsobovat problémy, nejasnosti a vést k různým výkladům. Kancelář veřejného ochránce práv proto uspořádala kulatý stůl pro odborníky, kteří se stavebním zákonem a ochranou před hlukem zabývají, k diskuzi a vyjasnění, jaký by měl být optimální postup při řešení různých situací v praxi.

Od prosince loňského roku například platí nové povinnosti mj. pro stavebníky rodinných (resp. bytových) domů, kteří chtějí stavět dům v místě, kde je v územním plánu zakreslen budoucí záměr, u kterého lze důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací (zejména jde o pozemní komunikace nebo železniční dráhy, ale i o další možné zdroje hluku).

Stavební úřady při povolování umístění domu (včetně jeho změn, tedy nástavby a přístavby) do území potenciálně zatíženého hlukem budou po stavebníkovi požadovat závazné stanovisko vydané orgánem ochrany veřejného zdraví, tj. krajskou hygienickou stanicí. Obstarat si ho musí stavebník. Krajská hygienická stanice na jeho žádost posoudí možné dotčení zamýšlené stavby domu z hlediska ochrany před hlukem. Úsudek o předpokládaném zdroji hluku si KHS udělá z územně plánovací dokumentace (zásady územního rozvoje, územní plán, regulační plán).

Pokud se navrhovaná stavba (např. rodinný nebo bytový dům) umisťuje do území, které již je nadlimitně zasaženo hlukem (v daném území se např. již nachází silniční komunikace), stavebník musí k žádosti o vydání územního rozhodnutí stavebnímu úřadu nově předložit také měření hluku a rovněž návrh opatření k ochraně domu před hlukem.

Ke změnám došlo i v ochraně před obtěžujícím hlukem z hostinských provozoven, hřišť apod. Od loňského prosince se totiž za hluk nepovažují hlasové projevy osob (pokud nejsou součástí např. hudební produkce). Právě stížnosti na obtěžování komunálním hlukem (hlukem z nepracovního prostředí) přitom patří z pohledu šetření ochránce k nejčastějším. Nyní se však mohou krajské hygienické stanice zabývat pouze technologickými zdroji hluku v provozovně, tj. například vzduchotechnikou, chladicím zařízením apod., ale nikoli hlukem, který způsobují hosté a který je typický. Lidé, které hluk z restaurací a kaváren obtěžuje, se tedy nyní musí bránit tzv. sousedskou žalobou, nebo mohou žádat zastupitelstvo obce, aby přijalo obecně závaznou vyhlášku, která by např. omezila otevírací dobu.


VUS Ondráš

Zveřejněno: 29.04.2016

Obec Krumvíř Vás srdečně zve 6.května v 18.OO na taneční a hudební vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš s pořadem Taneční miniatury. Vstupné dobrovolné.

Taneční miniatury


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.