Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů v Krumvíři byl založen dne 25. března 1904. Obecní kronika se o této události zmiňuje strohým konstatováním: „Toho samého roku založen byl v obci hasičský spolek“. Pro mnoho našich předchůdců a současníků to však znamenalo zásadní událost, která nezřídka vedla k celoživotnímu zapálení pro hasičskou věc. Hasičství vneslo do obce také kulturní a spolkový ruch. Za druhé světové války se činnost sboru omezovala na úkoly ukládané válečnými opatřeními, jako byla pohotovostní služba, samaritánské kurzy a školení v civilní protiletecké obraně a požární a bezpečnostní hlídky. Politické změny po roce 1948 se promítly i do činnosti sboru. Došlo k celostátní reorganizaci dobrovolného hasičstva a z hasičů byli najednou požárníci. Odváděli však stejně záslužnou a obětavou práci. Za dobu své existence se SDH Krumvíř podílel na mnoha zásazích při likvidaci požáru, povodňových pracích a jiných technických akcích, kdy byly chráněny lidské životy, zdraví a hmotné majetky.

Oba automobily jsou vlastnictvím obce Krumvíř, cisterna byla zakoupena v roce 2008 díky dotace od Ministerstva Vnitra ČR a Jihomoravského kraje.< O činnosti jednotky a o vybavení, se kterým pracuje, můžete více zjistit zde: www.hasici-krumvir.webnode.cz

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.