Kalendář KRUMVÍŘ 2014

Zveřejněno: 29.11.2013

Dnes vyšel kalendář Krumvíř 2014. Vyzvednout si jej můžete v neděli Zahájení adventu podle vašich č.p.

Standa Prokop


Kača na ledě – Vánoce na blatě!

Zveřejněno: 25.11.2013

S nadějemi vzhlížíme na oblohu a těšíme se z prvního prvního sněhu. Ovšem pranostiky jsou nemilosrdné!!

Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
Řekla Káča Barce: Nechme toho tance!
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Je -li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.

A ještě  něco o „jedné“ Kateřině….
zde


Svátek sv.Martina

Zveřejněno: 11.11.2013


Dnes se všude skloňuje svatomartinská husa, mladé víno a mnoho dalších „Martinů“.

Ale víte, kdo byl sv. Martin?
Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin – později zvaný z Tour’s. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná služba, dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.