Hledá se majitel psa

Zveřejněno: 25.09.2019

„Již několik dní se v Obci Čejč potuluje pes, menšího vzrůstu, krátkosrstý, bílo-hnědé  barvy. Pes je bez obojku. Prosíme majitele psa, aby si ho odchytl.“


FÚ JmK – Upozornění na možnost zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu

Zveřejněno: 04.03.2019

FÚ – Žadost

již třetí rok Finanční správa České republiky umožňuje v rámci klientského přístupu poplatníkům daně z nemovitých věcí využít služby spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

 

Co služba zasílání údajů pro placení daně obsahuje?

Poplatník přihlášený k zasílání údajů pro placení daně e-mailem obdrží každoročně před splatností první splátky daně jednu e-mailovou zprávu na jím určenou e-mailovou adresu a v příloze zprávy obdrží kompletní informaci s údaji pro placení daně ve formátu pdf. Tato informace obsahuje obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací.

V případě, že poplatník přihlášený k této službě neuhradí daň v zákonem stanoveném termínu a na základě toho mu vznikne nedoplatek na dani, obdrží na jím určenou e-mailovou adresu také vyrozumění o nedoplatku na dani. Poplatník může požádat o zasílání údajů pro placení daně pouze na jednu e-mailovou adresu. Zasílání těchto údajů na více e mailových adres jednoho poplatníka není umožněno. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e mailem, nebude zaslána složenka.

 

Kdo nemůže požádat o zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Protože tato služba nahrazuje složenku pro placení daně, není určena pro poplatníky, kteří mají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO, a právnické osoby, které mají zřízenu datovou schránku, neboť ani v současné době se těmto poplatníkům složenka nezasílá.

 

Jak se přihlásit ke službě zasílání údajů pro placení daně na e-mail?

Pro přihlášení k této službě je nutné využít tiskopis Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem (ke stažení zde), ale nejpozději do 15. března!

 

Všechny další informace a leták naleznete na webu na www.financnisprava.cz/email.


Trvalé odstranění vlhkosti domů a sklepů

Zveřejněno: 30.01.2019


Maškarní ples Krumvíř

Zveřejněno: 23.01.2019


Tříkrálová sbírka

Zveřejněno: 14.01.2019

My Třikrálové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám … i v roce 2019

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazilo 6 skupinek malých koledníků po Krumvíři koledovat pro Oblastní charitu Břeclav. Při letošní Tříkrálové sbírce se v Krumvíři vybralo 41.649 Kč. Což je fantastický výsledek, rok od roku je to více. Když jsme v roce 2014 s koledováním začínali byl výtěžek 2.100 Kč, letos to tedy bylo téměř 20x více. Na přípravě letošní Tříkrálové sbírky se podílela Římskokatolická farnost Krumvíř a Dětský folklorní soubor Pantlička. Moc děkujeme všem vedoucím skupinek, rodičům, kteří pustili a nachystali své ratolesti, a samozřejmě také všem dětem, které se odvážně a za zpěvu známé koledy pustily do ulic. Všem krumvířákům pak děkujeme za štědrost jejich příspěvků a vlídné přijetí malých koledníků, kteří často obdrželi za koledování sladké odměny.

Všechny vybrané peníze byly předány pracovnici Oblastní charity Břeclav, která je vložila na sbírkový účet. To jak Tříkrálová sbírka dopadla v celém okrese Břeclav můžete sledovat na webu Charity Břeclav (viz odkaz Výsledky Břeclav 2019). Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb na Břeclavsku. Vybrané prostředky jsou hlavně určeny na rozvoj Mobilního hospice sv. Martina, který umožňuje těžce              nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu jeho blízkých. Dále pak na rozvoj projektu Charitní záchranná síť, která pomáhá lidem v nouzi, kteří propadnou sítí standardní záchranou sociální sítí.


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.