Maškarní ples Krumvíř

Zveřejněno: 23.01.2019


Tříkrálová sbírka

Zveřejněno: 14.01.2019

My Třikrálové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám … i v roce 2019

V sobotu 5. ledna 2019 vyrazilo 6 skupinek malých koledníků po Krumvíři koledovat pro Oblastní charitu Břeclav. Při letošní Tříkrálové sbírce se v Krumvíři vybralo 41.649 Kč. Což je fantastický výsledek, rok od roku je to více. Když jsme v roce 2014 s koledováním začínali byl výtěžek 2.100 Kč, letos to tedy bylo téměř 20x více. Na přípravě letošní Tříkrálové sbírky se podílela Římskokatolická farnost Krumvíř a Dětský folklorní soubor Pantlička. Moc děkujeme všem vedoucím skupinek, rodičům, kteří pustili a nachystali své ratolesti, a samozřejmě také všem dětem, které se odvážně a za zpěvu známé koledy pustily do ulic. Všem krumvířákům pak děkujeme za štědrost jejich příspěvků a vlídné přijetí malých koledníků, kteří často obdrželi za koledování sladké odměny.

Všechny vybrané peníze byly předány pracovnici Oblastní charity Břeclav, která je vložila na sbírkový účet. To jak Tříkrálová sbírka dopadla v celém okrese Břeclav můžete sledovat na webu Charity Břeclav (viz odkaz Výsledky Břeclav 2019). Získané prostředky budou použity pro přímou pomoc potřebným a přispějí k udržení a k rozvoji sítě sociálně-zdravotních služeb na Břeclavsku. Vybrané prostředky jsou hlavně určeny na rozvoj Mobilního hospice sv. Martina, který umožňuje těžce              nemocnému strávit poslední dny života doma, v kruhu jeho blízkých. Dále pak na rozvoj projektu Charitní záchranná síť, která pomáhá lidem v nouzi, kteří propadnou sítí standardní záchranou sociální sítí.


Krojovaný ples 2019

Zveřejněno: 03.01.2019

Obec Krumvířkrumvířští stárci, stárky a krojovaná chasa Vás srdečně zvou na tradiční krojovaný ples, který se uskuteční 19. ledna v KD v Krumvíři.
Program:
• 20:00 – Předtančení úryvku z Moravské besedy v podání DFS Pantlička.
• 20:30 – Slavnostní nástup všech krojovaných a zahájení p. starostou.
• 21:30 – Předtančení České besedy místní a přespolní chasou z Dambořic, Šardic a Líšně.
• 0:01 – Vyhlášení tomboly.
K tanci a poslechu bude hrát DH Miločanka. Těšit se můžete i na bohatou tombolu. Všichni krojovaní mají vstup zdarma. Těšíme se na Vás!


Udělení čestného občanství p. Fratniškovi Trtílkovi

Zveřejněno: 03.12.2018

Zastupitelstvo obce Krumvíř udělilo čestné občanství p. Františkovi Trtílkovi, římsko-katolickému                             knězi. František Trtílek v katolické farnosti v Krumvíři působil téměř 38 let až do června roku 2018. Za dlouhou dobu své služby pokřtil mnoho krumvířských dětí a přivedl je ke svátostem, oddal mnoho párů snoubenců,                   navštěvoval nemocné, utěšoval umírající a mnoho zemřelých doprovodil na poslední cestě. František Trtílek je znám jako básník a fotograf, častým námětem jeho tvorby jsou lidové zvyky a folklorní tradice.

 

 

 


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.