Poplatky a služby


 

POZOR:
Občanský průkaz, řidičský průkaz a cestovní pas si vyřídíte na příslušných odborech Městského úřadu v Hustopečích u Brna

Poplatky za služby:

 • Hlášení místním rozhlasem:  40,- Kč
 • Pronájem veřejného prostranství:  70,-Kč
 • Přihlášení k pobytu:  50,-Kč
 • Vidimace (ověření listiny) 30,-Kč/strana
 • Legalizace (ověření podpisu) 50,-Kč

Ověřování dokumentů

 

OÚ Krumvíř oznamuje občanům, že místní poplatky na rok 2024 odpad, stočné a pes bude vybírat až od 12. ÚNORA 2024

Místní poplatky:

 • Pes:  100,-Kč (každý další pes 100,-Kč)
 • Odpad:  800,-Kč/osoba
 • Děti do 3 let věku (rok narození 2021 – 2024): osvobození (odpad)
 • Občané nad 75 let věku (rok narození do 1949): úleva ve výši 400,-Kč (odpad)
 • Srážková voda:  50,-Kč/osoba
 • Hrobové místo:  jednohrob 500,- Kč/10 let a dvojhrob 1 000,-Kč/10 let
 • Urnové místo: 400,-Kč/10 let

Svoz popelnic je každý sudý týden ve čtvrtek v roce 2024

Číslo účtu pro placení poplatků : 5925651/0100 , variabilním symbolem je číslo domu

Celkovou částku poplatků si můžete ověřit na emailu podatelna@krumvir.cz

 

Na základě § 94 odst.1) zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Obec Krumvíř stala od 1. září 2020 plátcem daně z přidané hodnoty.

Tato změna znamená, že veškeré poskytované služby (poskytované služby spojené s nájmem, atd.) budou účtovány s příslušnou sazbou DPH.

Veškeré přijaté daňové doklady dodavatelů tedy musí obsahovat náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Změny se netýkají místních poplatků vybíraných na základě platné obecně závazně vyhlášky (poplatky ze psů, za užívání veřejného prostranství, za sběr a svoz  komunálního odpadu,…), správních poplatků a hřbitovních poplatků.

 

Přidělené daňové identifikační číslo pro Obec Krumvíř :   CZ00283282.

 

 

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.