Prosincové pranostiky

Zveřejněno: 03.12.2013

4. prosinec
Jaké je počasí na sv. Barboru, takové bývá až do vánoc.
Na svatou Barboru saně do dvoru.
Po svaté Baruši střez nosu a uší.[1]
Snese-li led o svaté Barboře hus, snese o Vánocích vůz.
Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.[3]
6. prosinec
Na Mikuláše po ledě, na Štěpána po blátě.[4]
Napije-li se na Mikuláše pták z koleje, nenapije se kůň tři měsíce z řeky.
O sv. Mikuláši snížek často práší.
Prší-li na Mikuláše nebo padá sníh, bude příští rok hodně hrachu.
Svatý Mikuláš splachuje břehy.
13. prosinec
Jaké jsou dni od sv. Lucie do Božího narození, takové jsou též měsíce příštího roku. (12 dní – 12 měsíců)
Když přijde sv. Lucie, najde tu už zimu.
Svatá Lucie noci upije – ale dne nepřidá.[5]
24. prosinec
Když na Štědrý večer sněží, na pytle se chmel těží.
Na Adama a Evu čekejte oblevu.
25. prosinec
Když na Boží hod prší, sucho úrodu poruší.
Mráz na Boží narození – zima se udrží bez proměny.
Na Boží narození o bleší převalení.
26. prosinec
Jestli na Štěpána větry uhodí, příští rok se všecko špatně urodí.
Když svatý Štěpán vyfouká bláto, bude pěkné jaro nato.
Na svatého Štěpána každý se má za pána.[1]
28. prosinec
O Mláďátkách den se omlazuje.
Prší-li na Mláďátka, budou děti mříti.
31. prosinec
Jak byl celý rok voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li vítr a ráno slunce svítí, nelze nám dobrého vína se nadíti.
O Silvestru papeži snížek si už poleží.


Kalendář KRUMVÍŘ 2014

Zveřejněno: 29.11.2013

Dnes vyšel kalendář Krumvíř 2014. Vyzvednout si jej můžete v neděli Zahájení adventu podle vašich č.p.

Standa Prokop


Kača na ledě – Vánoce na blatě!

Zveřejněno: 25.11.2013

S nadějemi vzhlížíme na oblohu a těšíme se z prvního prvního sněhu. Ovšem pranostiky jsou nemilosrdné!!

Zelí naložené na Svatou Kateřinu platí za nejlepší.
Řekla Káča Barce: Nechme toho tance!
Kateřina na ledě, Vánoce na blátě.
Zima-li na Kateřinu, přilož sobě o peřinu.
Když Kateřina po ledě už chodívá, Eva potom blátem oplývá.
Je -li Kačenka ucouraná, je Baruška naškrobená.
Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.
Přišla svatá Kateřina, nevzdaluj se od komína.
Svatá Kateřina zavěsila housle do komína.

A ještě  něco o „jedné“ Kateřině….
zde


Svátek sv.Martina

Zveřejněno: 11.11.2013


Dnes se všude skloňuje svatomartinská husa, mladé víno a mnoho dalších „Martinů“.

Ale víte, kdo byl sv. Martin?
Svatý Martin se narodil roku 316 n.l. jako Martin – později zvaný z Tour’s. Jeho otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní Panonie, dnešním Maďarsku, a už v patnácti letech donutil Martina stát se vojákem. Legenda říká, že jedné chladné temné noci uviděl Martin na ulici polonahého žebráka, který ho žádal o almužnu. Martin ale peníze neměl, a protože chtěl žebráka alespoň ochránit před chladem, rozetnul svůj vojenský plášť na dvě poloviny a jednu mu daroval. Následující noc se mu zjevil Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Svatý Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem.

Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná služba, dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na mnoha místech se kromě posvícení konaly také dobytčí a výroční trhy. Ve vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína.


© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.