Kraj beze stínu

Více informací naleznete na www.krajbezestinu.cz

Folklorní festival Hanáckého Slovácka Kraj beze stínu vznikl již v roce 1976 z iniciativy pana Martina Foretníka a jeho spolupracovníků ze Slováckého krůžku. V prvních letech svým programem navazoval na úspěšné akce jako Vinobraní, Slovácké svatby, Dožínky, Zarážení hory, Na besedě u cimbálu a velmi povedený program Zpívá celá rodina, do kterých se zapojovali nejenom členové „krůžku“, ale i mnoho dalších obyvatel obce.

 • Nejprve festival oslovoval podobná folklorní uskupení z Hanáckého Slovácka, v pozdějších letech se zaměřoval také na hosty z okolních regionů, Čech, Slovenska a Itálie. V této době také v Krumvíři pracovaly dva folklorní soubory – dětská Pantlička a soubor dospělých – VONICA, které doprovázela vlastní CM.
 • Od roku 1989 je nedílnou součástí festivalu Regionální kolo Soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku – Hanácké Slovácko s přímým postupem na Mezinárodní festival ve Strážnici, jediného mužského tance zapsaného do seznamu UNESCO.
 • V letech 1993 – 1996 se festival nekonal. Důvodem obnovení bylo přání amatérských folklorních sdružení moci opět veřejně vystupovat.

  Od roku 2001 se Kraj beze stínu koná každý lichý rok, vždy druhý červnový víkend.

  Název folklorních slavností převzal Martin Foretník podle úryvku z knihy spisovatele Jana Herbena z Brumovic „Na dědině“, kde spisovatel popisuje tuto část Slovácka :

 • …. Z návrší nad Klobouky dostalo by se Vám prvního pohledu, a tu byste všichni věru žalostně zvolali: „Ach, kraj beze stínu!“
 • V pozdějších letech byl p. Foretníkovi vytýkán „pravopisný nedostatek názvu“ (beze – bez), ale on ve své obhajobě právě tento úryvek citoval.

  Herben,Jan; Na dědině; Krajské nakladatelství v Brně;1958; str.22

  ( Z dochované korespondence M.Foretníka – laskavě zapůjčila rodina)

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.