Karel Borovička (1940)

Datum: 19.07.2022

V pondělí 18.7.2022 odešel pan Karel Borovička.
Byl to muž, jemuž obec Krumvíř a jeho obyvatelé vděčí za mnohé. Jeho jméno bude navždy spojeno s festivalem Kraj beze stínu, pro který ve své době mnohé vykonal. Děkujeme 🌷
Karel Borovička (1940)
Osobnost Karla Borovičky se nezapomenutelně zapsala do historie obce Krumvíř. Narodil se zde a od mládí tíhl k místnímu folkloru. Již v 60. letech byl členem Slováckého krúžku v Krumvíři. Na počátku 70. let se stal tajemníkem a později předsedou MNV Krumvíř – díky své aktivní činnosti pro obec hrdě nosil přezdívku „Karel práca“. Pod jeho vedením bylo v obci vybudováno mnoho staveb občanské vybavenosti, jako například prodejna potravin, pohostinství nebo smuteční síň. Největší akcí byla výstavba kulturního domu, který slouží od roku 1981 dodnes. Velmi úzce spolupracoval s Martinem Foretníkem a byl mu vždy oporou ve věcech organizačních i politických. Z pozice předsedy MNV zaštítil mnoho kulturních a společenských událostí, které by se nebýt jeho podpory nekonaly. Politické změny po roce 1989 jméno Karla Borovičky odsunuly do pozadí, ale jeho zásluhy zůstanou uchovány, ať už ve své hmotné podobě nebo v paměti místních obyvatel.
© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.