Úřad práce – nařízení v karanténě

Datum: 16.03.2020

Opatření ÚP v karanténě

V neodkladných záležitostech je možné se obrátit na služby podatelny,  ve dnech pondělí a středa od 9.00 do 12.00 hodin.

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.