Policie ČR – pátrání po pohřešovaném

Datum: 04.10.2018

Policie ČR provádí pátrání po pohřešovaném a v případě jakéhokoliv poznatků, ať se lidé obrátí na linku 158.

Odkaz, kde jsou uloženy informace k pohřešovanému i fotografie: http://aplikace.policie.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=21440930180604 (uvedený odkaz je aktivní po celou dobu, kdy bude prováděno pátrání).

 

DNEŠNÍ ZPRAVODAJSTVÍ:

Pátrání po pohřešovaném seniorovi neustále pokračuje. Do současné doby jsme provedli již několik rozsáhlých akcí, kterých se zúčastnily desítky policistů, ale také hasičů. V rámci pátrání byl prohledán nejen lesní a polní terén, ale také přilehlé vodní plochy.

Při hledání nám pomáhali kolegové z Letecké služby, ovšem ani nasazení vrtulníku nepřineslo kladný výsledek. Dokonce jsme využili jihomoravské kynology ze Svazu záchranných brigád, kteří vytipovaná místa prohledali se speciálně cvičenými psy.

Kromě popsaných informací lze doplnit, že jsme provedli celou řadu dalších úkonů. Samozřejmě, že jsme v kontaktu s lidmi, s nimiž měl senior osobní vazby. Nepřetržitě prověřujeme veškeré informace, které od občanů získáváme. Jsme také ve styku se starosty obcí, v jejichž katastru byl senior spatřen naposled.

Jak jsme již uvedli, policisté budou v hledání seniora pokračovat i nadále. I když je pátrání doposud bezúspěšné, chtěli  bychom touto cestou poděkovat všem, kteří byli doposud ochotni a jakkoliv nám při hledání seniora pomohli. Zároveň upozorňujeme občany, aby s Policií ČR spolupracovali i nadále a sami nepodnikali žádné riskantní kroky, které by mohly negativně ovlivnit průběh pátrání. Za Policii ČR por. Mgr. Kamila Haraštová, tisková mluvčí

© Obec Krumvíř - Všechna práva vyhrazena.